Information om AO-val och årsmöte 2023

Publicerad: 2022-11-16

Nyhet 2022-11-16

Inför sektionens årsmöte 2023 har det nu blivit dags att genomföra lokala nomineringsmöten av arbetsplatsombud och ersättare på enheterna. 

Årsmötet hålls torsdagen den 26 januari 2023 och kommer likt förra årsmötet hållas både fysiskt och via Skype tillsammans med röstningssystemet VoteIT. Kallelse till årsmötet med mer information kommer att skickas separat senast 4 veckor innan årsmötet.

På de enheter där det finns arbetsplatsombud så har dessa nu fått information om att anordna lokala nomineringsmöten för arbetsplatsombud och ersättare för perioden fram till nästa årliga lokala nomineringsmöte, vilka brukar hållas i december-januari. 

Sektionsstyrelsen vill att nomineringsmötena ska vara klara senast den 16 december 2022. 

Arbetar du på en förvarsenhet så kommer du att få särskild information om nominering av arbetsplatsombud eftersom vi först kommer avsluta valet av arbetsmiljöombud.

Där det saknas arbetsplatsombud går det självklart bra att ni medlemmar själva ordnar ett nomineringsmöte, eller kontaktar sektionsstyrelsen om ni vill ha hjälp.

Nedan finner ni den protokollsmall som ska användas vid nomineringsmötet. 

Motioner till årsmötet ska skrivas ned på separat blankett som finns nedan. Motionerna kan skrivas av enskilda medlemmar alternativt om medlemmarna på enheten går samman. Sista dag att lämna in motion är den 5 januari 2022. Motioner skickas till GB-ST-SektionVäst.

Valberedningen kommer att skicka ut separat information och blankett för nomineringar till sektionsstyrelsen. 

När ni är klara med ett nomineringsmöte så skickas underskrivet protokoll till Ingela Lindgren, Administrativ enhet 1 i Göteborg.

Mejla också protokollet så snart som möjligt efter genomfört nomineringsmöte till sektionens gruppbrevlåda GB-ST-SektionVäst.

Glöm inte heller att meddela enhetschefen om resultatet.

Hör gärna av er om ni har några frågor. 

Hälsningar
Sektionsstyrelsen Väst