Löne­re­vi­sion

Löneavtalet klart 

Den 18 januari enades ST och arbetsgivaren om det nya löneavtalet och detta innebär att lönesättande samtal och traditionell förhandling kan påbörjas. Perioden som ska lönesättas är 1 oktober 2019 till och med 30 september 2020. Bifogat kan du läsa avtalet med tillhörande protokoll i sin helhet.

 

Välj förhandlingsmodell

Du som omfattas av avtalet har möjlighet att välja mellan traditionell förhandling eller lönesättande samtal. Ditt val ska du ha gjort senast den 31 januari och du meddelar ditt val till din chef. Den valblankett vi använt under tidigare år kommer inte användas i år.

Observera att ditt bedömningssamtal ska vara genomfört innan du väljer förhandlingsmodell.

Traditionell förhandling

Vid traditionell förhandling sker en förhandling mellan centrala företrädare för ST och arbetsgivaren. För STs del deltar representanter från avdelningsstyrelsen.

Från dig som väljer traditionell förhandling vill vi ha in underlaget för traditionell förhandling. Blanketten hittar du bifogad och du skickar den till gruppbrevlådan GB-ST-Avdelningen senast den 5 februari

När den traditionella förhandlingen är avslutad finns det inte möjlighet för dig som enskild att förklara dig oenig.

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal innebär att du och chefen har en dialog innan chefen sätter den nya lönen.

Är du och chefen inte överens om lönen kan du förklara dig oenig. Då ska du använda dig av blanketten ”Oenighetsblankett 2020”, som du finner bifogad, för att ingå i de så kallade oenighetsförhandlingarna. Denna blankett ska du ha skickat in till vår gruppbrevlåda GB-ST-Avdelningen senast den 28 mars.

Vid oenighetsförhandlingarna gås det sedan igenom om det skett felaktigheter i samband med din lönesättning. Förhandlingarna genomförs mellan centrala företrädare för ST och Migrationsverket.

Tidsplan

  • Val av modell ska göras senast den 31 januari
  • Lönesättande samtal kan genomföras från det du har gjort ditt val av förhandlingsmodell,och ska vara klart senast den 25 mars
  • Traditionell förhandling ska vara klar under mars månad
  • Oenighetsförhandling ska vara under april månad