Klubb ST inom Kultursektorn/Riksarkivet/Landsarkivet Härnösand