Sektion ST inom Kultursektorn/Statens museer för världskultur