Sektion ST inom Kultursektorn/Nordiska Museet

Styrelsen

Gunilla Hising Bohm

Gunilla Hising Bohm

Vice ordförande
Hans Lindestrand

Hans Lindestrand

Ordförande
08-51954774