Sektion ST inom Kultursektorn/Moderna Museet

Välkommen till Statstjänstemannaförbundet - det största akademikerförbundet! ST Moderna/ArkDes är en part i löneförhandlingen mellan fack och arbetsgivare och informerar våra medlemmar inför lönesamtal. Vi informerar också om förändringar i lagar och avtal samt deltar i museernas rekryteringsprocesser. Vi har vidare kontinuerliga möten med personalchefen och får då i enlighet med Medbestämmandelagen ta del av ny information rörande museets personal och verksamhet samt möjlighet att komma med synpunkter.

Vi medlemmar har kraften att förändra i våra händer. Facklig framgång bygger på att medlemmarna är aktiva på flera plan. Inte bara genom att komma på fackfika, årsmöte, vara med i styrelsen, vara arbetsplatsombud eller att som medlemmar sitta med på styrelsemöten/förhandlingar i syfte att få erfarenhet, utan att faktiskt kontakta styrelsen med sina frågor. Styrelsen arbetar på medlemmarnas uppdrag.

Arbetsgivaren är positiv till fackligt engagemang och ger ledigt för rimlig tidsåtgång.

Fackligt engagemang är ett utmärkt sätt att möjliggöra yrkesmässig utveckling och kanske nya framtida anställningsmöjligheter, eftersom man lär sig hur arbetsplatsen fungerar och knyter kontakter över avdelningsgränser.

Förtroendevalda d v s styrelse och arbetsplatsombud kan få ut mycket (även saker utöver det rent fackliga) av ST:s kurser centralt i city eller på www.st.org.

ST på högre nivå har börjat uppmärksamma just de statliga kulturinstitutionernas lönesituation, vilket ger hopp på sikt.