Avdelning ST inom Forskning och tillväxt

Styrelsen

Marie Wikström

Marie Wikström

Ordförande
08-939284
Per Norman

Per Norman

Vice ordförande
08-4733173

ST inom Forskning och tillväxt har 2 sektioner eller direkt underliggande klubbar