Vitsippor

Arbetsplatsombud

Publicerad: 2022-05-03

Sektionen har ca 20 förtroendevalda arbetsplatsombud och har som mål att finnas inom alla förmåner och enheter. Är du intresserad av att bli arbetsplatsombud? Tveka inte att kontakta sektionsstyrelsen!

Som arbetsplatsombud företräder du ST på arbetsplatsen. Du är förbindelselänken mellan sektion och medlemmar och du bevakar medlemmarnas intressen lokalt. Som arbetsplatsombud får man sin utbildning dels via förbundet, dels via avdelningen och den lokala sektionen. Sektionsstyrelsen fungerar hela tiden som ett stöd för dig i ditt uppdrag. 

Arbetsplatsombud per ort:

Jönköping

Elisabeth Töre, SF SmNV

Ossian Gustafsson, FVF Sydväst

Erik Svensson, GF Kontroll Syd

Fatime Elezi, BF US Väst

Rasim Kujovic, SF SmNV

Rikard Eriksson, SF SmNV

Vetlanda

Emilie Stenbäck, SF SmNV

Värnamo

Ann-Charlott Tandin, SF SmNV 

Fehmi Hajra, FVV Syd 

Motala

Cathrin Anshed, SF Östergötland

Angelica Månsson, FVV Mitt

Linköping

Eva Malm, FVV Mitt Linköping

Norrköping

Sandra Selewa, SF Östergötland 

Maria Cadelin Jonsson, BF FF Syd 

Oskar Fasting, BF FF Syd 

Elma Arifovic, FVF Mitt 

Emil Kyndel, BF FF Syd 

Pierre Jacobsen, BF FF Syd 

Jan-Olov Harnesk, FVV Mitt 

Armela Mujic, SF Östergötland

Nyköping

Nyköping saknar tyvärr i dagsläget helt arbetsplatsombud.

Är du intresserad av uppdraget, tveka inte att kontakta någon av oss i sektionsstyrelsen!