Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Sektion Väst/Klubb Borås