Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Sektion Nord/Sundsvall Härnösand