Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Sektion Mitt/Länsklubb Uppsala