Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Nationell service/Ersättningsprövningen