Styrelsens ansvarsområden

Här ser du hur vi i styrelsen fördelat olika ansvarsområden

Pressansvarig - Janet Frisk
Värvning - Liw Schönning Myrberg och Janne Olander
Internationella frågor - Åsa Jacobs och Sandra Lundin Hedlund
Jämställdhet och mångfald - Sandra Lundin Hedlund och Caroline Dahlström
Arbetsmiljö - Sven-Gunnar Eriksson, Britt-Inger Olsson och Sandra Lundin Hedlund
Register - Janet Frisk
Webb - Janet Frisk och Liw Schönning Myrberg
Information och kommunikation - Janet Frisk och Liw Schönning Myrberg