Sektion ST inom Arbetsförmedlingen/Norra Mälardalen

Välkommen till ST Sektion Norra Mälardalen!

Sektion Norra Mälardalen är en del av Region Mitt och omfattar enheterna Uppsala län och Västmanlands län. Enheterna är uppdelade i två verksamhetsområden (VO), VO Arbetsgivare och VO Arbetssökande.

 

Sektionsstyrelsen i Norra Mälardalen strävar efter att ta tillvara alla medlemmars intressen, i både stort och smått. Vår ambition är att vara medlemsnära och att kunna ge tidig information om det som berör vår vardag.

 

Sektionsstyrelsen består av 7 styrelseledamöter och 2 ersättare. Ledamöterna väljs av medlemmarna vid representantskapet, som hålls varje år under mars månad. Styrelsen sammanträder varannan vecka. För närvarande hålls alla styrelsemöten via Skype utfrån Coronapandemin. Vi tycker att det är viktigt att vara medlemsnära, inte minst i dessa tider, och styrelsen har därför beslutat hålla medlemsmöten i samma omfattning som tidigare, via digitala kanaler.

 

På varje arbetsplats finns arbetsplatsombud (AO) som väljs årsvis av medlemmarna på kontoret/sektionen. Arbetsplatsombuden träffas via Skype varje månad. Alla nya AO erbjuds en introduktionsutbildning i början av sin mandatperiod. Att vara förtroendevald inom ST är ett viktigt, men också roligt, uppdrag!

 

Tveka inte att ta kontakt med styrelsen, eller ditt arbetsplatsombud, om du har frågor, tips eller vill veta mer om uppdraget som förtroendevald. Vi finns här för dig!

 

Följ oss på Facebook: Sektion ST inom Arbetsförmedlingen/ Norra Mälardalen

 

 

Styrelsen

Lars Johansson

Lars Johansson

Ordförande
0104865922
Patricia Ahlqvist

Patricia Ahlqvist

Vice ordförande
010-4872414