Sektion ST inom Arbetsförmedlingen/Nordvästra Götaland

Välkommen till sektionsstyrelse Nordvästra Götaland MO 5

 

Sektion Nordvästra Götaland är en del av Region Väst och omfattar enheterna Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Enheterna är uppdelade i två verksamhetsområden (VO), VO Arbetsgivare och VO Arbetssökande.

 

Vi i Sektionsstyrelsen i Nordvästra Götaland strävar efter att ta tillvara alla medlemmars intressen ute på arbetsplatsen. Vi har som ambition att vara ett medlemsnära fackförbund och försöker ge tidig information om det som berör vår vardag.

 

Sektionsstyrelsen består av 7 styrelseledamöter och 2 ersättare. Ledamöterna väljs av medlemmarna vid representantskapet, som hålls varje år under mars månad. Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år, både via Skype och fysiska möten. De fysiska möten vi har hålls på olika kontor, så att styrelsen i samband med mötena ska kunna träffa så många medlemmar som möjligt.

 

På varje arbetsplats finns arbetsplatsombud (AO) som väljs årsvis av medlemmarna på kontoret/sektionen. Vi träffar sektionens AO via Skype en gång per månad och fysiskt 2 gånger per år. Alla nya AO erbjuds en introduktionsutbildning i början av sin mandatperiod.

 

Att vara förtroendevald inom ST är ett viktigt, men också roligt och inspirerande uppdrag!

 

Tveka inte att ta kontakt med styrelsen, eller ditt arbetsplatsombud, om du har frågor, tips eller vill veta mer om uppdraget som förtroendevald.

 

Vi finns här för dig!

Styrelsen

Sherko Karim

Sherko Karim

Ordförande
010-4865548
Christer Warholm

Christer Warholm

Vice ordförande
010-4872212