Förbundsordförande Britta Lejon sommarhälsning

Sommarhälsning från Britta Lejon

“Vårt gemensamma arbete har aldrig känts viktigare”. Förbundsordförande Britta Lejon ser tillbaka på våren och blickar framåt mot arbetet som väntar i höst. 

Innan du går på semester vill jag rikta en varm hälsning till dig som är medlem i Fackförbundet ST.

Våren 2020 går till historien. Den har påverkat oss alla. Liv har skördats, jobb har gått förlorade. Pandemin har redan förändrat mycket och sannolikt kommer de långsiktiga effekterna för alltid förändra både jobben och samhället. 

Många av våra medlemmar är nu kortidspermitterade, många är varslade. Andra av våra medlemmar har utsatts och utsätts för en otroligt hög arbetsbelastning. Jag vet att vi gemensamt i förbundet gör allt vi kan för att stötta. Under våren har vi jobbat hårt för att mer statliga resurser ska komma de mest utsatta branscherna och verksamheterna till del. Vi gör allt vi kan för att rädda så många jobb som möjligt. 

Fler har sett värdet i att vara med i facket 

Pandemin har inte bara medfört bekymmer. Fler har blivit medlemmar i vårt förbund och i andra fack, fler är med i a-kassorna. Pandemin har också tydligt visat hur otroligt viktigt det är med väl fungerande statliga institutioner som har både tillräckligt med resurser och personal. Fler röster än på mycket länge har den här våren höjts till försvar för våra samhällsinstitutioner. 

Det är viktigt att vi drar erfarenheter av allt detta. Under våren har du som medlem fått möjlighet att svara på frågor om hur din arbetssituation sett de senaste månaderna. I augusti kommer vi även att fråga ut förbundets avdelningar om coronapandemins effekter på jobb och arbetsmiljö. Erfarenheterna behöver vi ta med oss in i höstens avtalsrörelse. 

När det gäller avtalsrörelsen ser jag framför mig att den kan bli riktigt knepig. Dels kommer vi och alla andra fack förhandla mot en allt annat än gynnsam ekonomisk bakgrund. Dels ser jag utmaningar för oss i fackföreningsrörelsen att enas om våra krav. Många verksamheter har fått jobba för högtryck och där förväntar sig medlemmarna, med all rätt, att det ska synas i lönekuverten. Andra jobbar i branscher som helt har säckat ihop och där jobben försvinner. 

Frågan om LAS kommer att kräva uthållighet 

En annan fråga som dominerat de fackliga diskussionerna i år handlar om Lagen om anställningsskydd. Det kommer den fortsätta att göra. Från Fackförbundet STs sida har vi tydligt sagt vad vi tycker om de förändringar som hittills föreslagits, men den verkliga fackliga striden har inte börjat än. Anställningstryggheten, rättssäkerheten på arbetsmarknaden och hela fundamentet för vår svenska partsmodell står på spel. Vi behöver mobilisera oss. Vi behöver bilda opinion och vi kommer behöva vara uthålliga.  

Jag ser fram mot en arbetsam och avgörande höst. En höst då vi har kongress, en höst då vår uppskjutna avtalsrörelse tar fart och en höst där vi tar alla möjligheter vi kan för att skydda anställningstryggheten, både för oss själva och för alla andra svenska arbetstagare. Vårt gemensamma fackliga arbete har aldrig känts viktigare! 

Men innan höstens arbete så önskar jag önskar dig en skön sommar, och att du och dina närmaste får vara friska. 

Britta Lejon