Risk för turbulent avtalsrörelse för Spårtrafik

Det kan bli en turbulent avtalsrörelse på avtalsområde Spårtrafik då det är tydligt att vi och arbetsgivarsidan redan nu vet att vi står långt ifrån varandra.

Detta kan leda till att det blir extra besvärligt att nå fram till resultat och också att avtalsrörelsen kan dra ut på tiden.

Ny förhandlingsorganisation på Almega
Det är en helt ny förhandlingsorganisation på arbetsgivarsidan, med både personella och organisatoriska förändringar. Där den senare handlar om att de på Almega bildar nytt förbund i Tågföretagen från den tidigare bransch Spårtrafik. Smidiga förhandlingar bygger mycket på förväntningar, relationer och förtroende, samtliga av dessa delar påverkas av ovan förändringar.

Önskar förändring i trygghetssystemen
En stor del av problematiken inom området handlar förutom lön om att vi önskar förändringar i trygghetssystemen, med tanke på förekomsten av hot och våld, enbemanning/ensamarbete,  LAS-förändringar och på Loss of license. Sådana lösningar brukar vara väldigt dyra och Arbetsgivare vill då ofta kvitta detta mot sänkt lön, vilket vi naturligtvis inte är så intresserade av. Kort och gott landar vi i att de krav vi ställer ligger långt ifrån vad arbetsgivarna vill bidra till.

Ett troligt ett års avtal, gör det också svårt att få till större förändringar i villkorsdelarna.

Håll dina uppgifter uppdaterade
Vi vill påminna er att uppmana medlemmarna att se till att deras uppgifter i vårt medlemssystem är uppdaterade. Rätt kontaktuppgifter men också rätt arbetsplatser.