Sedelpress

Hur påverkar inflationen lönerevisionen 2022?

Publicerad: 2022-09-14

Inflationen har stigit kraftigt det senaste året och många undrar därför hur den nya ekonomiska situationen påverkar årets lönerevision. Här reder Fackförbundet ST ut vad som gäller.

1. Inflationen har gjort det mycket dyrare att leva. Ger kollektivavtalet rätt till särskild kompensation för det i höstens lönerevision?

Nej. Den höga inflationen leder inte automatiskt till att myndigheter får mer pengar – eller att de löneökningar som vi kom överens med arbetsgivarna om i den senaste avtalsrörelsen anpassas efter inflationsläget. Efter 20 år av ökande löner pekar nu mycket i stället på att lönerna kommer att släpa efter under en tid framåt. Samtidigt som dagens inflation innebär stora påfrestningar för många av oss skulle det tyvärr inte heller vara en hållbar lösning att försöka möta den skenande inflationen med motsvarande löneökningar (se nästa fråga).

2. Varför vill Fackförbundet ST inte höja lönerna lika mycket som inflationen ökar?

Fackförbundet ST har de senaste 20 åren kämpat för och lyckats åstadkomma ökade reallöner för våra medlemmar – den löneökning som blir kvar när inflationen räknas bort. Att vi och de flesta andra fackförbund inte vill tackla dagens mycket höga inflation med motsvarande löneökningar beror i korthet på att vi vill vara med och ta ansvar för samhällsekonomin genom att inte bidra till att inflationen späs på ytterligare – något vi är övertygade om gynnar våra medlemmar i det långa loppet.

Lär dig mer om inflation och vår lönepolitik

I den här inspelade frågestunden från i juni 2022 svarar Fackförbundet ST på hur vi ser på inflationsläget och förklarar bland annat varför vi tycker att lönerna inte ska höjas i nivå med inflationen.

Det här tycker ST i inflationsfrågan

3. Varför ska jag fortsätta betala för att vara med i facket om löneökningarna ändå ser ut att ätas upp av inflationen ett tag framöver?

Ett fackförbund är ingenting utan sina medlemmar. Det är tack vare dig och alla andra som är med som vi tillsammans kunnat driva på för bättre löner och arbetsvillkor fram till i dag. Och en sak är säker: ju fler vi blir, desto bättre kollektivavtal kommer vi kunna förhandla fram i nästa avtalsrörelse.

Som medlem har du dessutom alltid facket i ryggen om du hamnar i kläm eller behöver råd och stöd. I medlemskapet ingår också många andra förmåner, till exempel medlemspriser på försäkringar och tågresor.

Fler frågor om lönerevisionen 2022?

Vi har samlat svar på våra medlemmars vanligaste frågor om höstens lönerevision, till exempel hur du förbereder dig inför ditt lönesamtal.

FAQ om höstens lönerevision