Sedelpress

Hur påverkar inflationen avtalsrörelsen 2023?

Publicerad: 2022-09-14

|Uppdaterad: 2023-09-19

Just nu förhandlar vi om ett nytt kollektivavtal för dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom staten. Hur stor din löneökning kommer att bli vid nästa lönerevision påverkas av avtalet vi förhandlar fram. Här berättar vi mer om hur vi tar hänsyn till inflationen i de krav vi driver i avtalsrörelsen.

För dig inom staten

Informationen på den här sidan är anpassad för dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom staten. Arbetar du i ett bolag, till exempel Postnord eller SJ? Läs mer om lönerevision här.

Vad gör Fackförbundet ST för att säkerställa löneökningar i avtalsrörelsen?

Med tanke på det tuffa inflationsläget är det viktigare än någonsin för oss att göra allt vi kan för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för våra medlemmar på både kort och lång sikt. I årets avtalsrörelse kräver vi därför både kollektiva och individuella löneökningar.

Vi kräver att lönerna på varje arbetsplats ska öka med minst 7,4 procent på två år, samt en individgaranti som gör att alla på arbetsplatsen får en löneökning. Vi kräver också andra ekonomiska förbättringar, såsom ökad semesterersättning och slopat karensavdrag. Vi kräver också att vår motpart Arbetsgivarverket ska göra gemensam sak med oss gentemot politiken och jobba för att statens verksamheter ska få tillräckliga ekonomiska resurser. 

Mitt emot oss vid förhandlingsbordet sitter Arbetsgivarverket som inte vill ha några som helst garantier på löneökningar i avtalet. Vare sig kollektivt eller på individnivå.  De vill att det ska vara helt och hållet upp till arbetsgivaren att bestämma om lönerna ska öka. Det kommer vi göra allt för att sätta stopp för.

Fler frågor om lönerevisionen 2023?

Vi har samlat svar på våra medlemmars vanligaste frågor om höstens lönerevision, till exempel hur du förbereder dig inför ditt lönesamtal.

FAQ om höstens lönerevision

Kräver Fackförbundet ST att lönerna höjs lika mycket som inflationen?

De senaste 25 åren har Fackförbundet ST kämpat för och lyckats säkra reallöneökningar (den lön som blir kvar när inflationen räknas bort) för våra medlemmar. I det ekonomiska läge som Sverige befinner sig i har vi inte möjlighet till det idag.  På grund av inflationen kräver vi högre kollektiva löneökningar än vi gjort i tidigare avtalsrörelser (7,4 procent på två år – det så kallade märket). Men liksom andra fackförbund har vi dragit lärdom av historien och kräver inte lönehöjningar i exakt samma nivå som inflationen. Det har nämligen visat sig påverka löntagare negativt. 

Under en lång period på 80- och 90-talen jagade facken inflationen med höjda löner, vilket ledde till en ond spiral där priserna bara fortsatte öka och individens ekonomi aldrig kom ikapp. Att försöka matcha löneökningar med inflationen är inte sättet att komma tillbaka till reallöneökningar. Istället vill vi bidra till att kyla ned inflationen och på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningarna för våra medlemmar att så snart som möjligt återgå till reallöneökningar. 

Lär dig mer om inflation och vår lönepolitik

I den här inspelade frågestunden från i juni 2022 svarar Fackförbundet ST på hur vi ser på inflationsläget och förklarar bland annat varför vi tycker att lönerna inte ska höjas i nivå med inflationen.

Det här tycker ST i inflationsfrågan

Varför ska jag fortsätta betala för att vara med i facket om löneökningarna ändå ser ut att ätas upp av inflationen ett tag framöver?

På kort sikt kan det så klart kännas omotiverat, särskilt i tider när många av oss ser över alla våra utgifter för att få privatekonomin att gå ihop. Samtidigt är det du och alla andra som fortsätter att vara med i facket – också i kärva tider – som gör det möjligt för oss att tillsammans fortsätta arbeta för bättre arbetsvillkor och försvara en rad rättigheter vi i dag tar för givna. Inte bara när det gäller löner, utan också på områden som trygg arbetsmiljö, minskad arbetsbelastning och antidiskriminering. Läs mer om kollektivavtal och den svenska modellen.

Ditt medlemskap innebär också en trygghet för dig som individ. Vi kan dina rättigheter och står upp för dig om du blir uppsagd, diskriminerad eller inte får ut din lön – i särskilda fall hela vägen till domstol.