man som håller upp en hand som stopp

Hbtqi och diskriminerad – stöd från ST

Publicerad: 2022-04-06

Alla ska kunna förhålla sig självklart och öppet till sin sexuella läggning, sin könsidentitet och sitt könsuttryck. För att nå dit krävs en hel del arbete. Det krävs arbetsgivare med insikt om sitt ansvar att se till att ingen diskrimineras. Det krävs också fackliga företrädare som inser att rättigheten över att kunna vara öppen med sin sexuella läggning utan negativa följder faktiskt är en facklig fråga.

Fackförbundet ST arbetar för att få gehör för uppfattningen att ökad mångfald i arbetslivet inrymmer stora möjligheter.

Vid diskriminering

Våra ombudsmän och jurister är experter på de avtal och lagar som gäller för dig som jobbar inom statlig verksamhet. Facket finns till för dig som medlem, vi kan dina rättigheter och företräder dig om du till exempel blir diskriminerad.

Om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering ska du tala med ditt lokala fack som då kan göra en utredning. Utredning ska göras med utgångspunkt från Diskrimineringslagens regelverk. Om det lokala facket anser att det har begåtts ett brott mot lagen kan de med hjälp av förbundet driva en diskrimineringstvist.

Om facket däremot inte finner att det finns grund för att driva en tvist eller bedömer att det inte går att nå framgång genom att driva en tvist har du möjlighet att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller driva ärendet på egen hand via allmän domstol. Det är då viktigt att komma ihåg att det finns preskriptionsregler i lagen. För den som gör anmälan till DO eller driver ärendet själv finns det en förlängd tidsfrist om två månader, utöver den tidsfrist som gäller för facket.

Ett schysstare arbetssätt

ST har tagit fram en flyer för att sprida tips om hur ni kan jobba på er arbetsplats för att få en öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna. 

Fem tips för en schysstare arbetsplats