Prata lön med medlemmen

Dialogen med medlemmarna och arbetsgivaren på arbetsplatsen är viktig, inte minst kring lönefrågorna. Som förtroendevald är du en naturlig länk och har möjlighet att föra fram medlemmarnas åsikter tidigt i förhandlingarna.

En viktig uppgift för det lokala facket är att ge stöd till medlemmarna inför samtalet om lön, vare sig det rör sig om lönesamtal, lönesättande samtal eller lönesättningssamtal. Medlemmarna behöver exempelvis aktuell lönestatistik och information om lokala lönekriterier och löneprinciper.

Dela också gärna ut den lilla broschyren Höj din lön – tips inför lönesamtalet på arbetsplatsen. För chefsmedlemmar finns motsvarande material: Samtal om lön – en lathund för chefer.

Det finns också ett material vi kalla "Framtidens löner" som du kan använda för att medlemmarna själva ska få diskutera hur de vill att framtidens löner ska se ut. Det kan du ladda ner längst ned på den här sidan.