Kollegor som har möte

Prata lön med medlemmar

Som förtroendevald har du ofta stora möjligheter att guida medlemmar rätt i lönefrågor. Här är några saker du kan göra, oavsett om du själv deltar i de lokala löneförhandlingarna eller inte.

Få koll på lönekriterier och löneprinciper

Lokala löneprinciper och lönekriterier är viktiga utgångspunkter när nya löner ska sättas – och nödvändigt för medlemmar att ha koll på för att kunna förbereda sig på ett bra sätt. Detsamma gäller mallar för lönesamtal och färsk lönestatistik för arbetsplatsen. Här kan du som förtroendevald spela stor roll genom att leda medlemmar rätt. Osäker själv? Fråga din närmaste styrelse!

Håll dig uppdaterad om det lokala arbetet

Hur går det med lönerevisionen? När kommer löneförhöjningen? I lönerevisionstider brukar många medlemmar ha frågor. Dela gärna med dig av det du vet och tipsa också gärna om:

Lyssna in medlemmarna!

Var lyhörd inför medlemmarnas tankar kring lönerevisionen. Hur upplevs lönesamtalen? Hur uppfattar medlemmar löneläget? Som förtroendevald har du möjlighet att vara en brygga mellan medlemmar och det lokala facket som förhandlar med arbetsgivaren.

Finns det sätt att prata lön som du tror skulle uppskattas av medlemmarna där du jobbar, kanske en digital medlemslunch med fokus på lön? Ta gärna inspel från medlemmar och behov du ser vidare till din närmaste styrelse. Kanske är det du som vill och borde hålla i en löneträff med kollegorna på din avdelning?

Vi hjälper gärna till!

Har du som förtroendevald frågor om lönearbete eller lokala kollektivavtalsförhandlingar? Hör gärna av dig till ST Direkt på 0771-555 444. Vi ger gärna förslag på hur du pratar lön med medlemmar och kan också hjälpa till att reda ut kniviga förhandlingsfrågor. Självklart kan du också höra av dig till din närmaste styrelse.