Prata jämställda löner

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen.

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter. Och för oss i ST är den viktigaste jämställdhetsfrågan lika lön för likvärdigt arbete. 

Lika lön för lika och likvärdigt arbete

Mötet är till för att informera om STs arbete, men det är ockå ett tillfälle att djupdyka i frågor som är viktiga på din arbetsplats. 

Ordna ett öppet möte och informera om STs arbete både centralt och på din arbetsplats. Berätta gärna vad ni lokalt gör och har gjort för att uppnå jämställda löner. 

  1. Börja med att visa filmen "Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis!"
  2. Informera sedan om STs jobb för jämställda löner. Alternativt kan ni välja att ha checklistan med fem tips för en jämställd arbetsplats som diskussionsunderlag.
  3. Avsluta med att diskutera hur ni vill jobba med jämställda löner på er arbetsplats!

Innehåll