Bild som visar våra krav jämfört med Almegas krav

Vi har växlat krav med Almega

Nu har vi växlat krav med Almega på Spårtrafik. Våra krav bygger på vad medlemmarna har lyft som viktigt, och det är tydligt att vi och arbetsgivarna har en bit att gå för att få till ett avtal.

- Vi står långt ifrån varandra exempelvis i arbetstidsfrågorna. Medan vi vill att våra medlemmar ska få betalt för all tid som de spenderar hemifrån i väntan på nästa arbetspass föreslår arbetsgivarna att man ska kunna använda sig av en så kallad undertidspott. Det skulle ge dem möjlighet att frångå det ordinarie arbetstidsmåttet genom att flytta "outnyttjad" arbetstid till nästa månad. Vi ser det här som en planeringsfråga tror att många av dagens problem skulle kunna lösas med bättre och mindre stelbenta planeringssystem, säger Marita Larsson, Fackförbundet STs förhandlingsledare.

Ladda också ner den här bilden som visar vad vi står för och vad Almega vill förändra. Dela ut till medlemmar eller lägga på fikaborden!