Järnvägsinfrastruktur

Avtalet gäller för dig som jobbar på ett företag som utför järnvägsinfrastrukturarbeten och tillhör Almega Tjänsteförbunden.

Avtalsområdet gäller för dig som jobbar inom järnvägsinfrastrukturarbeten vid nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service samt reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbanor eller därmed sammanhängande verksamheter. Exempel på företag inom branschen är InfraNord, JB RAil och Rallarn AB.

Fackförbundet STs motpart är Almega – järnvägsinfrastrukurföretags arbetsgivarorganisation.

Insamling avtal 2020

Under perioden 31 oktober - sista december inbjuds du som jobbar inom området och är medlem i Fackförbundet ST att genom en enkät framföra vilka frågor som just du vill att Fackförbundet STska driva på central nivå i den kommande avtalsrörelsen 2020.

Det är ett viktigt inslag i framtagande av förbundets avtalskrav.

Ett annat syfte är att samla in fakta som kan ligga till grund för den argumentation Fackförbundet ST kan föra vid förhandlingarna.

Analys av svaren sker i januari.

Till enkäten

Förhandlingarna

ST krav fastslås av förbundsstyrelsen i slutet av januari. Förhandlingar påbörjas i början av februari. 

Det nuvarande avtalet löper ut sista april 2020. Målet är att ha ett nytt avtal på plats till detta datum.