Järnvägsinfrastruktur

Avtalet gäller för dig som jobbar på ett företag som utför järnvägsinfrastrukturarbeten och tillhör Almega Tjänsteförbunden.

Avtalsområdet gäller för dig som jobbar inom järnvägsinfrastrukturarbeten vid nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service samt reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbanor eller därmed sammanhängande verksamheter. Exempel på företag inom branschen är InfraNord, JB RAil och Rallarn AB.

Fackförbundet STs motpart är Almega – järnvägsinfrastrukurföretags arbetsgivarorganisation.

Insamling avtal 2020

Insamligen är nu avslutad. Fram till 31 december var vår enkät öppen. Vi vill veta vad du tycker är viktiga frågor att driva i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega. Förhandlingarna kommer ske under våren.

Vi kommer analysera svaren och under januari sätter STs förbundsstyrelse samman ett kravpaket utifrån, bland annat, enkätens svar.

Förhandlingarna

Våra krav fastslås av förbundsstyrelsen i slutet av januari. Förhandlingar påbörjas i början av februari. 

Det nuvarande avtalet löper ut sista april 2020. Målet är att ha ett nytt avtal på plats till detta datum.