Järnvägsinfrastruktur

Här förhandlar vi för dig som jobbar inom järnvägsinfrastrukturområdet, till exempel med anläggning och service av järnvägar och spårvägar. Exempel på företag inom branschen är Infranord, JB rail och Rallarn AB.

Nuvarande kollektivavtal har förlängts och löper ut den 30 november 2020.

Det här har hänt hittills i avtalsrörelsen

  • Under vintern har du som medlem kunnat tycka till om vilka frågor vi bör driva i avtalsrörelsen, bland annat genom en webbenkät. Stort tack till dig som deltog!
  • Under våren växlade vi och arbetsgivarsidan yrkanden. Se yrkandena vi tog med oss till arbetsgivarna här under.
  • I slutet av april kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal till och med 30 november i år. Förhandlingarna kommer att fortsätta i början av hösten. Här kan du läsa mer om varför avtalsrörelsen skjuts upp.

Våra yrkanden i korthet

Här är några av yrkandena vi tog med oss till arbetsgivarorganisationen Almega tidigare i år.

  • Garanterad löneutveckling i avtalen
  • Nolltolerans gällande hot, våld och sexuella trakasserier
  • Minimering av ensambemanning
  • Särskild riskbedömning vid förhöjd risk för hot och våld
  • All restid ska räknas som arbetstid
  • Utökad rätt till tjänstledighet