För dig inom järnvägsanläggning och -service

På avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar med järnvägsanläggning och -service på till exempel Infranord. Nuvarande kollektivavtal gäller till och med den 30 november i år.

Infranord byter avtalsområde

Nyligen blev det klart att företaget Infranord framöver kommer att byta arbetsgivarorganisation och därmed också kollektivavtalsområde. Bytet innebär att Fackförbundet ST i framtiden inte kommer att teckna kollektivavtal med Infranord. Inför bytet kommer vi därför rekommendera dig som arbetar på Infranord och är medlem i Fackförbundet ST att byta fackförbund. Du som berörs kommer att få mer information hem i brevlådan.

Fackförbundet STs motpart i förhandlingarna är arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden.

Det här vill vi

Här är några av yrkandena som vi tog med till arbetsgivarna tidigare i år och som vi under hösten fortsätter att driva på uppdrag av dig som medlem.

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på arbetsmarknaden

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på svensk arbetsmarknad. Därför kräver vi löneökningar som minst motsvarar det så kallade märket – den procentuella löneökning som industrin förhandlar fram i sina kollektivavtal.

Nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier

Vi kräver att arbetsgivarna tar större ansvar för att minimera riskerna för att situationer där hot, våld och sexuella trakasserier förekommer. Vi vill också att det ska göras särskilda riskbedömningar inför arbetsmoment som innebär förhöjd risk för hot och våld.

Utökad rätt till tjänstledighet

Vi vill se ett hållbart arbetsliv där våra medlemmar har rimliga chanser att orka och hålla hela vägen till pension. Därför vill vi att dagens möjligheter till tjänstledighet ska utökas.

Det här har hänt hittills i avtalsrörelsen

  • I vintras kunde du som medlem tycka till om vilka frågor vi borde driva i årets avtalsrörelse, bland annat genom en webbenkät. Stort tack till dig som deltog!
  • Under våren överlämnade vi och arbetsgivarsidan våra yrkanden till varandra.
  • I slutet av april kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden som förhandlar på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal till och med den 30 november i år på grund av coronapandemin.
  • I mitten av oktober återupptog vi och arbetsgivarna årets förhandlingar.
  • Nuvarande kollektivavtal löpte ut den 30/11. Förhandlingarna mellan oss och arbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal pågår fortfarande.