Almega Bransch Spårtrafik

Almega Bransch Spårtrafik omfattar bland annat bolag som ägnar sig åt fjärrtrafik, godstrafik, tunnelbana, pendeltåg och verkstad. Exempel är SJ AB, Green Cargo, Roslagståg, Öresundståg, MTR och olika tåg- och underhållsverkstäder.

Avtalsområdet gäller för dig som är tågvärd, kundtjänstpersonal, lokförare, tekniker eller administrativ- samt ledningspersonal inom spårtrafiken. 

Vår motpart är Almegas bransch Spårtrafik. 

Insamling avtal 2020

Under perioden 31 oktober - sista december inbjuds du som jobbar inom området och är medlem i Fackförbundet ST att genom en enkät framföra vilka frågor som just du vill att Fackförbundet ST ska driva på central nivå i den kommande avtalsrörelsen 2020.

Det är ett viktigt inslag i framtagande av förbundets avtalskrav.

Det andra syftet är att samla in fakta som kan ligga till grund för den argumentation Fackförbundet ST kan föra vid förhandlingarna.

Analys av svaren sker i januari.

Till enkäten

Förhandlingarna

ST krav fastslås av förbundsstyrelsen i slutet av januari. Förhandlingar påbörjas i början av februari. 

Det nuvarande avtalet löper ut sista april 2020. Målet är att ha ett nytt avtal på plats till detta datum.