Spårtrafik - så såg våra krav ut

På avtalsområdet Spårtrafik förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel SJ, Green Cargo eller MTR. Vårt tidigare kollektivavtal löpte ut den 30 november. Den 10 december 2020 skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal.

Fackförbundet STs motpart i förhandlingarna är arbetsgivarorganisationen Tågföretagen.

Det här ville vi

Här är några av yrkandena vi tog med till arbetsgivarna tidigare i år och som vi under hösten fortsatte att driva på uppdrag av dig som medlem.

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på arbetsmarknaden

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på svensk arbetsmarknad. Därför kräver vi löneökningar som minst motsvarar det så kallade märket – den procentuella löneökning som industrin förhandlar fram i sina kollektivavtal. Vi kräver också en individgaranti för våra medlemmar.

Nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier

Våra medlemmar ska ha bra arbetsmiljö – självklart också om man dagligen möter kunder och resenärer. Därför kräver vi att arbetsgivarna måste ta större ansvar för att minimera risker för hot, våld och sexuella trakasserier och förekomst av ensambemanning ombord.

All tid till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid

I dagsläget tvingas många av våra medlemmar tillbringa fritid på annan ort i väntan på nästa arbetspass utan att få ersättning. Det här behöver ändras. Därför kräver vi att all tid som våra medlemmar står till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid.

Större trygghet för den som förlorar jobbet av medicinska skäl

Fackförbundet ST har länge arbetat för att lösa frågan om ekonomisk trygghet för medlemmar som av medicinska skäl inte längre uppfyller Transportstyrelsens krav för trafiksäkerhetstjänst. Nyligen sa vår förhandlingsdelegation nej till ett stiftelseförslag som skulle innebära pausad löneutveckling för våra medlemmar på vissa arbetsplatser. Därmed fortsätter vårt arbete för att säkra våra medlemmars anställningstrygghet på andra sätt.

Det här hände i avtalsrörelsen

  • I vintras kunde du som medlem tycka till om vilka frågor vi borde driva i årets avtalsrörelse, bland annat genom en webbenkät. Stort tack till dig som deltog!
  • Under våren överlämnade vi och arbetsgivarsidan våra yrkanden till varandra.
  • I slutet av april kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden som förhandlar på avtalsområdet Spårtrafik överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal till och med den 30 november på grund av coronapandemin.
  • I mitten av oktober återupptog vi och arbetsgivarna årets förhandlingar.
  • Den 10 december 2020 skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal.