Tågföretagen

Bransch Tågföretagen omfattar bland annat bolag som ägnar sig åt fjärrtrafik, godstrafik, tunnelbana, pendeltåg och verkstad. Exempel är SJ AB, Green Cargo, Roslagståg, Öresundståg, MTR och olika tåg- och underhållsverkstäder.

Avtalsområdet gäller för dig som är tågvärd, kundtjänstpersonal, lokförare, tekniker eller administrativ- samt ledningspersonal inom spårtrafiken. Vår motpart är Almegas bransch Spårtrafik. 

Yrkanden

Vi har växlat yrkanden med Almega. Här ser du ett urval, och längre ner på sidan kan du ladda ner dem i sin helhet.

Lön

  • Garanterad löneutveckling i avtalen

Arbetsmiljö

  • Nolltolerans gällande hot, våld och sexuella trakasserier
  • Minimering av ensambemanning
  • All tid till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid
  • Utökad rätt till tjänstledighet

Loss of license

  • Kollektivavtalslösning för loss of license

Förhandlingarna

Våra krav fastslås av förbundsstyrelsen i slutet av januari. Förhandlingar påbörjas i början av februari. 

Det nuvarande avtalet löper ut sista april 2020. Målet är att ha ett nytt avtal på plats till detta datum.

Här kan du se hur en avtalsrörelse går till

Insamling avtal 2020

Insamligen är nu avslutad. Fram till 31 december var vår enkät öppen. Vi vill veta vad du tycker är viktiga frågor att driva i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega. Förhandlingarna kommer ske under våren.

Vi kommer analysera svaren och under januari sätter STs förbundsstyrelse samman ett kravpaket utifrån, bland annat, enkätens svar.

Finns det några på din arbetsplats som inte är medlem men som kanske borde det? Ju fler vi är, desto starkare är vi vid förhandlingsbordet. Och ju starkare vi är där, desto bättre avtal för anställda kan vi förhandla fram.

Här hittar du ett aktivitetspaket om vikten av medlemskap