Bransch Tågföretagen

Bransch Tågföretagen omfattar bland annat bolag som ägnar sig åt fjärrtrafik, godstrafik, tunnelbana, pendeltåg och verkstad. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green cargo, Roslagståg, Öresundståg, MTR, samt olika tåg- och underhållsverkstäder. Vår motpart är Almega Tågföretagen.

Här förhandlar vi för dig som arbetar som tågvärd, lokförare, tekniker, ledningspersonal eller med kundtjänst eller administration inom spårtrafiken.

Nuvarande kollektivavtal har förlängts till och med 30 november 2020.

Det här har hänt hittills i avtalsrörelsen

  • Under vintern har du som medlem kunnat tycka till om vilka frågor vi bör driva i avtalsrörelsen, bland annat genom en webbenkät. Stort tack till dig som deltog!
  • Under våren växlade vi och arbetsgivarsidan yrkanden. Se yrkandena vi tog med oss till arbetsgivarna här under.
  • I slutet av april kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden på avtalsområdet Spårtrafik överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal till och med 30 november i år. Förhandlingarna kommer att fortsätta i början av hösten. Här kan du läsa mer om varför avtalsrörelsen skjuts upp.

Våra yrkanden i korthet

Här är yrkanden som vi tidigare tagit med oss till arbetsgivarna.

  • Garanterad löneutveckling som anges i en tydlig procentsats
  • Nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier
  • Minimering av ensambemanning
  • All tid till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid
  • Utökad rätt till tjänstledighet
  • Loss of license – bättre ekonomisk trygghet för medlemmar som av medicinska skäl inte kan fortsätta i sin yrkesroll