Bransch Spårtrafik

Bransch Spårtrafik omfattar bland annat bolag som ägnar sig åt fjärrtrafik, godstrafik, tunnelbana, pendeltåg och verkstad. Exempel är SJ AB, Green Cargo, Roslagståg, Öresundståg, MTR och olika tåg- och underhållsverkstäder.

Avtalsområdet gäller för dig som är tågvärd, kundtjänstpersonal, lokförare, tekniker eller administrativ- samt ledningspersonal inom spårtrafiken. 

Vår motpart är Almegas bransch Spårtrafik. 

Här kan du se hur en avtalsrörelse går till

Insamling avtal 2020

Insamligen är nu avslutad. Fram till 31 december var vår enkät öppen. Vi vill veta vad du tycker är viktiga frågor att driva i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega. Förhandlingarna kommer ske under våren.

Vi kommer analysera svaren och under januari sätter STs förbundsstyrelse samman ett kravpaket utifrån, bland annat, enkätens svar.

Förhandlingarna

Våra krav fastslås av förbundsstyrelsen i slutet av januari. Förhandlingar påbörjas i början av februari. 

Det nuvarande avtalet löper ut sista april 2020. Målet är att ha ett nytt avtal på plats till detta datum.