STs arbetslivs- och demokratipris

Vårt arbetslivs- och demokratipris

Lönelotsarna får Fackförbundet STs arbetslivspris 2018. Lönelotsarna är en ideell förening som har som ändamål att verka för jämställda löner genom att bland annat sprida kunskap, bilda opinion samt utveckla metoder och verktyg. 

Det är föreningens grundare Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik som mottar priset om 25 000 kronor.

- Föreningen Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris 2018 för sitt ambitiösa arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner mellan olika yrken och branscher. Det kunskapsunderlag de bidrar med är mycket värdefullt för organisationer och partsföreträdare som arbetar för en jämställd och saklig lönesättning, kommententerade STs ordförande Britta Lejon. 

STs arbetslivs- och demokratipris delas ut till en person eller en grupp som uppmärksammar frågor såsom lönepolitik, jämställdhet, mångfald och ledarskap som ST uppfattar som angelägna för att utveckla arbetslivet. I år delas priset ut den 17 december, samma dag som demokratin firar 100 år. 

- Idag när vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt känns det extra viktigt att priset går till några som arbetar för ett mer jämställt samhälle. Lika lön för lika och likvärdigt arbete är en viktig princip för oss i ST och är, likt rösträtten, nödvändigt för att uppnå jämställdhet, avslutade Britta Lejon 

Lönelotsarna med Britta Lejon

Lönelotsarna består bland annat av Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik. Tillsammans har de kartlagt och uppmärksammat ojämnställda löner sedan 1990. På bilden ser du dem tillsammans med ordförande Britta Lejon. I samband med prisutdelningen passade vi på att ställa några frågor till dem. 

Vad betyder det här priset för er?  

- Det betyder att ett långt arbete som vi har lagt ner för något som vi verkligen tror på har blivit uppmärksammat i det här sammanhanget just i dag 100 årsdagen av allmän rösträtt. Dels får vi inspiration att gå vidare och dels tror jag det betyder att fler får ögonen på det arbete vi gör. Förhoppningsvis innebär det att vi kan ta ytterligare steg på den här knaggliga vägen att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete för kvinnor och män, säger Anita Harriman.

Tycker ni att arbetsgivare är bra på att använda sig av den kunskap som finns för att motverka ojämställda löner?

- Vi vet inte, andra fackförbund att har undersökt hur många arbetsgivare som egentligen gör lönekartläggning. När vi hjälper till med lönekartläggning som konsulter ser vi ofta att det tas fram en åtgärdsplan om arbetgivaren ser att det finns osakliga löneskillnader. Jag har ännu inte träffat någon arbetsgivare som vill ha osakliga löneskillnader, säger Marie Trollvik. 

- För att få en hållbar lönebildning med jämställda löner över tid behövs kunskap. Kunskap är väldigt viktigt inom detta område, och det är det vi försöker hjälpa till med. Ge parterna verktyg för att de ska ta fram sin kunskap, fortsätter Lena Johansson.

- Det var någon som sa att diamond’s are a girl’s best friend, men vi säger att det är statistik som är kvinnans bästa vän, tillägger Marie Trollvik.

 

Priset delades ut av STs förbundsstyrelse den 17 december 2018. 

För mer information: Kontakta STs utredare Elin Moberg, elin.moberg@st.org 070-669 01 50