Efter 16:00 jobbar kvinnor gratis

Lön hela dagen

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl.16:00 varje dag. ST är en del av rörelsen Lön hela dagen. Tillsammans med andra fackförbund och kvinnoorganisationer arbetar vi för lika lön för likvärdigt arbete.

Sedan kampanjen Lön Hela Dagen startade för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:00. Med den förändringstakten (1,8 minuter per år) når vi jämställda löner först om 33 år – år 2050. 16:00-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

Vill du delta?

Gilla vår facebooksida och följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen.

Kampanjens mål

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

Våra krav för att nå dit

Vi i 16:00-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. 

Vi ställer fyra krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring
  • Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  • Årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med 10 eller fler anställda
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas 

 

Om kampanjen

Vi som står bakom kampanjen Lön hela dagen, kallar oss 16:00-rörelsen. Initiativtagare och samordnare är Sveriges Kvinnolobby. 

16:00-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Kampanjen baseras på statistik från Medlingsinstitutet, den myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som är ansvarig för den officiella statistiken.