Stadgar

I stadgarna beskrivs bland annat hur ST är uppbyggt och vilka regler som gäller för verksamheten.

Stadgarna reviderades senast våren 2018. De finns att beställa eller ladda ner i pdf-format från STs Webbshop.