Stadgar

I stadgarna beskrivs bland annat hur ST är uppbyggt och vilka regler som gäller för verksamheten.

Stadgarna reviderades senast hösten 2020. De finns att beställa eller ladda ner i pdf-format från STs Webbshop.