Handlingar

Här finns handlingarna till STs Framtidskongress 24 - 26 maj.

Kongresshandlingar:

Del 1: Dagordning och arbetsordning (Uppdaterad 12 maj)
Del 2: Ekonomisk ersättning med mera till kongressens ombud
Del 3: Ekonomiska ersättningar, arvoden samt etiskt förhållningssätt inom förbundet
Del 4: Vision och verksamhetsinriktning 2017-2020
Del 5: Motioner och styrelsens yttranden
Del 6: Fortsatt process för nytt förbundsnamn
Del 7: Det lönepolitiska arbetet under kongressperioden 2017-2020.
Del 8: Valberedningens förslag 
Del 9: Deltagarförteckning

Rapporter:

Rapport 1: Infrastrukturprogram
Rapport 2: Ekonomin i förbundet – avdelningar och anslagen
Rapport 3: Remissammanställning ”Verksamhetsinriktning 2017-2020”

Övrigt:

Verksamhetsberättelse 2015

Justerat kongressprotokoll