Kommunikation och påverkan

Ansvarar för opinionsbildning, press, digital värvning, marknadsföring och synlighet, medlemskommunikation samt att ge stöd till förtroendevalda inom motsvarande områden.

Enhetens uppdrag är att bygga STs varumärke genom att driva STs kommunikation genom att marknadsföra, skapa relation och lojalitet samt påverka och bilda opinion, på ett sätt som bidrar till att vi når STs övergripande mål. 

Enheten har ansvar för kommunikationsstrategin och verktyg och stöd för anställdas och förtroendevaldas kommunikation.

Anna Fairbrass

Anna Fairbrass

Enhetschef
08-790 52 02
Magnus Kolsjö

Magnus Kolsjö

Utredare
08-790 51 33
Marie Martinsson

Marie Martinsson

Pressansvarig
070-314 52 73
Elin Moberg

Elin Moberg

Utredare
08-790 51 07
Maria Olwaeus

Maria Olwaeus

Utredare
08-790 52 39
Inger  Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock

Utredare
08-790 51 86
Anna Walter

Anna Walter

Webbstrateg
08-790 51 03
Lars Pauli

Lars Pauli

Kommunikatör
08-790 51 89
Jolin Edbrand

Jolin Edbrand

Kommunikatör
08-790 52 23
Julia Ohlin

Julia Ohlin

Kommunikatör
08-790 51 80
Johan Bengtsson

Johan Bengtsson

Kommunikatör
08-790 52 25
Ulrika Bohman

Ulrika Bohman

Koordinator
08-790 51 78
Isabella  Thorsell

Isabella Thorsell

Kommunikatör
08-790 51 95
Gustaf   Rosensköld

Gustaf Rosensköld

Kommunikatör
08-790 51 98