Kvinna surfar på sin telefon

Tänk på i sociala medier

Vad du behöver tänka på i sociala medier vad gäller öppenhet och meddelarfrihet.
  • Meddelarfrihet innebär att anställda vid myndigheter och verk har rätt att lämna uppgifter om verksamheten och brister i denna till journalister och andra som har publiceringssyfte. Även sekretessbelagda uppgifter (endast muntliga uppgifter, inte handlingar) får lämnas till personer som har publiceringssyfte. 
  • Sociala medier och bloggar som saknar utgivningsbevis anses inte ha publiceringssyfte. Därmed saknar anställda skydd mot repressalier för information som lämnas i sådana forum. Arbetsgivaren har rätt att efterforska vem som har lämnat uppgifter i sådana forum och kan vidta åtgärder mot den anställda.
  • Privat anställda har ingen meddelarfrihet ens i traditionella medier. Om privat anställda lämnar uppgifter som kan skada arbetsgivaren i sociala medier kan arbetsgivaren vidta åtgärder mot den anställda.
  • Arbetsgivaren kan även vidta åtgärder om den anställda i sociala medier lämnar personliga uppgifter eller bilder som kan skada förtroendet för den anställda.

ST arbetar för att offentliga arbetsgivare ska ta fram tydliga riktlinjer för kommunikation, med särskild tydlighet kring sociala medier. Riktlinjerna bör kortfattat förklara vad yttrandefrihetslagstiftningen går ut på och hur den praktiskt tillämpas på arbetsplatsen