Nytt avtal på Almega Bransch kommunikation

Det nya centrala kollektivavtalet för anställda inom post- och flygområdet är klart. Det innehåller bland annat löneökningar på 6,1 % fördelat över tre år, högre pensionsavsättningar, ökade möjligheter till större inflytande över arbetsmiljön. Det ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 %. 

Här kan du läsa hela avtalet

Lön

Vi fick igenom löneökningar på 6,1 procent över avtalsperioden 1 augusti 2017–31 juli 2020. Därmed stoppade vi också Almegas krav på sifferlösa avtal. Att ha en siffra i avtalet är viktigt för att det ska finnas något att falla tillbaka på om fack och arbetsgivare inte blir överens om lönen på din arbetsplats. Det betyder att arbetsgivaren inte helt själv kan styra lönesättningen.

Så fördelas lönen över avtalsperioden

2,0 procent 2017, 2,0 procent 2018 och 2,1 procent 2019.

Exempel: Det totala löneökningsutrymmet på arbetsplatsen 2017 blir 2,0 procent. Löneökningsutrymmet fördelas sedan mellan alla anställda på arbetsplatsen. Det betyder att vissa kan få mer, men också mindre, än 2,0 procent. 

 

Större inflytande över arbetsmiljön

ST och Almega har kommit överens om att bilda en arbetsgrupp för att kartlägga hur arbetsgivare i branschen arbetar med organisatorisk-, social- och fysisk arbetsmiljö. Gruppens syfte är att bland annat ta fram konkreta åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö.

Högre pensionsavsättningar via flexpension

Vi landade vårt krav om flexpension, inte bara för de som går på ITP-avtalet utan även för de som går på det statliga tjänstemannaavtalet PA16. STs medlemmar kommer att få en ökad avsättning på 0,4 procent under avtalsperioden. Detta är en bra början då vårt mål är att fortsätta arbetet för att höja din framtida pension.

Övriga förändringar i avtalet

  • Två arbetsgrupper som ska arbeta med rast och pausproblematiken inom Swedavia respektive Bring City Mail ska bildas
  • Sänkning av mertidstaket från 175 till 160 timmar
  • Tillägg och ersättningar höjs med 6,1 % under avtalsperioden

Vi stoppade Almegas krav

Almega hade en del skarpa yrkanden som skulle ha inneburit betydande försämringar för STs medlemmar. Det rörde sig bland annat om:

  • sifferlösa tillsvidareavtal 
  • flera försämringar gällande arbetstider 

Så gick förhandlingarna vid varje tillfälle

Kontakta förhandlingsledningen

Har du frågor kring förhandlingar gällande avtal inom bransch Spårtrafik är du alltid välkommen att kontakta Marita Larsson och Elisabeth Fredriksson i förhandlingsledningen.