Handlingar inför avslutande årsmöte

Nedan finns handlingarna inför avslutande årsmöte för "gamla" sektion Väst. Årsmötet hålls via Skype den 27 januari.