Kallelse till avslutande årsmöte

Den 27 januari 2021 håller nuvarande sektion Väst sitt avslutande årsmöte. Läs mer i kallelsen nedan.