Kallelse till årsmöte i sektion Väst 2020

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ och fattar bland annat beslut om sektionens verksamhetsplan, budget och styrelse.

Årsmötet hålls den 31 mars på Vestagatan i Göteborg. I år finns också möjligheten för orter utanför Göteborg att delta via vid/skype.