Årsmötet klart

Årsmötet genomfördes den 29 mars på Vestagatan och inleddes med att Hans Fagerlin, enhetschef för Kompetenscenter, informerade om verkets arbete med kompetensutveckling. Därefter gick årsmötet vidare med att gå igenom handlingarna och bland annat godkändes verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2018. Styrelsen beviljades också ansvarsfrihet.

Sedan var det dags för val där Alena Barzngi valdes till sektionsordförande. Övriga val föll ut enligt nedan:

Vice ordförande - Magnus Blomqvist
Studieorganisatör - Darko Lipovac

Ledamöter
Eva Delmart-Andersson
Reger Shafik
Shermin Molanian
Janni Usic
Marina Oredsson - ersättare
Farzad Adelzadeh - ersättare

Revisorer
Åsa Bissette
Ingela Lindgren
Jesper Eriksson Hultén - ersättare
Taulanta Shatri - ersättare

Valberedning
Ahmed Tahiri - sammankallande
Linda Zhaco
Eduardo Maturana
Rosario Cadiz Mendieta - ersättare

Stort tack riktades till avgående ledamot Grace Tello och valberedare Monica Karlsson. Tack också till Marina Oredsson som lämnade uppdrag som revisor och valberedare men som istället valdes in i styrelsen.

Årsmötet kommer publiceras inom kort på vår sektions hemsida www.st.org/migrationvast