Sterka i Wordfeud

Namnförslaget är här

På kongressen 2016 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt namn för Fackförbundet ST. Inför namnberedningen kom många medlemmar och förtroendevalda med egna förslag. Vi har haft en lång process där flera hundra namn har diskuterats. Ur det föddes förslaget: Fackförbundet Sterka.

Namnförslaget betonar STs grundläggande idé, att vi tillsammans blir starka. Samtidigt visar det vad vi som förbund hela tiden arbetar för; att stärka förbundets medlemmar så att de i sin tur har möjlighet att stärka det demokratiska samhället. Vi vill bli ännu tydligare med att vi arbetar för att stärka medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Namnet betonar vår grundläggande ideologi, tillsammans blir vi starka.

 – Jag är glad över förslaget och ser en styrka i att vi har ett förslag till namn som är så kraftfullt och meningsfullt. Namnet betonar vår grundläggande ideologi, tillsammans blir vi starka, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Tidningen Publikts artikel - Det här kan bli Fackförbundet STs nya namn

ST ska bli ännu bättre och starkare

ST behöver synas mer för att kunna fortsätta påverka och förbättra arbetsvillkoren för förbundets medlemmar. Namnbytet är en viktig del i det arbetet. Vi vill göra ett bra fackförbund ännu bättre.

Namnet Fackförbundet ST är en förkortning som inte är en förkortning. Det gör det krångligt och svårt att förstå. Det är bara en av många anledningar till att vi vill byta namn till Fackförbundet Sterka.

Vad händer nu?

Nu kommer förslaget arbetas med i förbundets klubbar, sektioner, avdelningar och på framtidensst.se. Beslutet om det nya namnförslaget blir vårt nya förbundsnamn eller inte sker på en extrakongress i oktober.

Hur kan jag påverka?

Som medlem kan du skicka in dina tankar och frågor på www.framtidensst.se.

Press

Fackförbundet ST föreslås byta namn till Fackförbundet Sterka

Det är en enig förbundsstyrelse som föreslår att förbundets nya namn blir Fackförbundet Sterka. Vi vill bli ännu tydligare med att vi arbetar för att stärka medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö.