test

När en myndighet ska minska antalet anställda 

Det här är en översikt av händelseförloppet när en myndighet ska minska antalet anställda. Här går vi igenom processen, dina rättigheter och vilka trygghetsavtal som du omfattas av.

Nedanstående information berör dig som jobbar inom Arbetsgivarverkets avtal. Det vill säga du som är anställd på myndigheter, universitet eller högskola.

Observera att det inte är heltäckande information. Ta därför alltid kontakt med ditt fackliga ombud om du har specifika frågor utifrån den information du fått på din arbetsplats. 

Först ska en riskbedömning göras

När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren göra en bedömning av riskerna för ohälsa eller olycksfall som behöver åtgärdas, en så kallad riskbedömning. Det här görs tillsammans med skyddsombud. 

Varsel och förhandling 

Arbetsgivaren informerar/varslar facket om att de planerar förändringar, i det här fallet betyder det neddragning eller minskning av antalet anställda. Sedan kallar arbetsgivaren facket till förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) om förändringen och konsekvenserna för organisationen och dess medarbetare.

På förhandlingen diskuteras följande: 

  • var, när och hur kommer förändringen att ske?  
  • vilken tidsplan finns?  
  • hur ska övertaligheten lösas? Vilka ”naturliga avgångar” finns? T.ex. pension mm.
  • kan uppsägningar undvikas?  

Turordningsavtalet – ”TurA-S” 

Arbetsgivaren och facket ska också förhandla om indelning i turordningskretsar enligt TurA-S. Det är ett avtal om turordning för arbetstagare hos staten. Avtalet reglerar turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter och kompletterar Lagen om anställningsskydd.

Utgångspunkten är att varje turordningskrets ska omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på orten.  

När turordningen ska fastställas bland de anställda i respektive turordningskrets så är det den sammanlagda anställningstiden i staten som räknas. 

Möjligheten till omplacering ska prövas innan uppsägning

Arbetsgivaren är skyldig att före uppsägning försöka omplacera dig till andra lediga tjänster som du har tillräckliga kvalifikationer för. Skyldigheten att omplacera gäller hela myndigheten. 

Omställningsavtalet och anmälan till Trygghetsstiftelsen 

Arbetsgivaren och facket förhandlar om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Uppsägningsbesked ska alltid lämnas skriftligt till dig som berörs. Arbetsgivaren ska också lämna information till dig om dina rättigheter och skyldigheter enligt omställningsavtalet samt anmäla detta till Trygghetsstiftelsen.   

Även du som haft tidsbegränsade anställningar i minst två år i följd hos samma arbetsgivare ska anmälas till Trygghetsstiftelsen. 

Förmåner enligt omställningsavtalet och Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen administrerar det statliga omställningsavtalet och om du blir av med ditt jobb kommer du att få en kontaktperson att vända dig till på Trygghetsstiftelsen. Läs mer om detta hos Trygghetsstiftelsen.  

En förmån är att du kan få längre uppsägningstid. Du som varit anställd i minst 10 år kan få uppsägningstid på 12 månader.

Vid beräkning av anställningstid räknas all anställningstid i staten. 

Du har möjlighet att vara tjänstledig med lön för att genomföra omställningsaktiviteter som du planerat tillsammans med Trygghetsstiftelsen.  Det finns också möjlighet till a-kasseförstärkning utöver ersättningen från a-kassan och inkomstförstärkning vid ny anställning med lägre lön.  

A-kassa - tänk på detta 

  • Om du inte har koll, så är det bra att kontrollera att du är medlem både i Fackförbundet ST respektive STs a-kassa (eller annan a-kassa). Det är två skilda medlemskap. Här hittar du information om STs a-kassa.   
  • Om du inte omfattas av omställningsavtalet och a-kasseförstärkning kan du vara berättigad till ersättning från STs inkomstförsäkring som komplettering till ersättningen från a-kassan. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet hos Fackförbundet ST. 
     
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.