Avsluta medlemskap

Vi hoppas du är nöjd med ditt medlemskap och alla de förmåner och tjänster vi erbjuder. Om du vill begära utträde finns det några saker som du behöver tänka på.

Om du byter bransch

Har du fått nytt jobb i en annan sektor? Då kan du enkelt byta till något av våra systerförbund i TCO och på så sätt även i många fall behålla din kvalificeringstid i inkomstförsäkringen. Det är viktigt att vara korrekt organiserad, det vill säga medlem i ett förbund som är kollektivavtalstecknare på arbetsplatsen.

Om du inte är nöjd med ST

Är du inte nöjd med ditt medlemskap, eller med det bemötande du fått vill vi gärna att du hör av dig till oss och berättar. Ring ST Direkt på 0771-555 444 så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. Tänk också på att det är medlemmarna som är facket och tillsammans skapar verksamheten. Du som medlem kan påverka hur ST jobbar och vilka frågor vi driver. Till exempel genom att motionera till ST eller engagera dig på arbetsplatsen.

Om du går i pension

När du går i pension kan du bli pensionärsmedlem och på så sätt behålla dina förmåner och försäkringar. Det kostar 300 kronor per år. Meddela medlemsregistret om du vill ändra ditt medlemskap till pensionärsmedlemskap.

Begär utträde

Om du vill lämna Fackförbundet ST ska du kontakta ST Direkt på telefonnummer 0771 555 444, alla vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Utträden kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader. Om du vill lämna a-kassan, behöver du göra en separat utträdesansökan till a-kassan.

Innan du begär utträde finns det några viktiga saker att tänka på:

Se över ditt försäkringsskydd

Vid utträde förlorar du din inkomstförsäkring. Har du tecknat andra försäkringar via ST, se över att du fortfarande har det skydd du behöver och vad premien blir. Premierna för Fackförbundet STs medlemsförsäkringar är ofta så låga att du sparar in din medlemsavgift jämfört med andra försäkringar. Tänk också på att du behöver fylla i en hälsodeklaration om du ska nyteckna en livförsäkring någon annanstans.

Förhandlings- och rättshjälp

Utan ett fackförbund kan du inte få någon rättshjälp om det skulle uppstå problem på din arbetsplats. Genom medlemskap i Fackförbundet ST kan du få hjälp av dina lokala fackliga ombud, regionala ombudsmän, rådgivare på ST Direkt och våra förbundsjurister.

Du behövs!

Ju fler som är medlemmar, desto mer kan vi påverka och göra arbetslivet bättre! Den svenska modellen är att jobbvillkoren bestäms i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack, och inte i lagar som i många andra länder. Förlorar facket sina medlemmar är det till slut arbetsgivaren själv som bestämmer villkoren. Genom ditt medlemskap i ST möjliggör du att vi kan avtala om tjänstepension, årlig löneöversyn, övertidsersättningar, extra sjukförsäkring, föräldrapenningtillägg och mycket mer.