Löneutbildning

STs löneutbildningar ger dig verktyg så att ditt samtal om lön blir så bra som möjligt. De beskriver också vad som påverkar hur din lön sätts och hur lönearbetet på arbetsplatsen går till.

STs löneutbildning finns i en version för dig som jobbar på myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse, samt en för dig som jobbar på bolag. Detta för att avtalen och löneprocesserna skiljer sig till viss del mellan olika branscher. 

De här avsnitten ingår i båda utbildningarna:

  • Vad är lön, STs lönepolitik och vad är centrala avtal?
  • På vilka grunder är din lön satt?
  • Vad påverkar din lön?
  • Olika samtal som har med din utveckling och lön att göra.
  • Hur du förbereder, genomför och följer upp ditt samtal om lön.

Utbildningen tar cirka 2,5 timmar att genomföra. 

Redan medlem? Ta del av din förmån på Mina sidor

Logga in på Mina sidor med BankID för att gå utbildningen.