Lönearbete

Arbetet med dina medlemmars löner är en av dina viktigaste uppgifter. Här nedan hittar du redskap och råd för att göra ditt jobb lättare.

Ett av Fackförbundet STs viktigaste uppdrag är att anställda på statligt uppdrag ska ha bra arbetsvillkor och inflytande över sin löneutveckling. Eftersom medlemmars löner och anställningsvillkor till stora delar sätts på arbetsplatsen är därför du en av de viktigaste aktörerna i att uppnå målet.