Logotyp Fackförbundet Sterka

Ny logotyp om kongress beslutar för namnbyte 

På en extrakongress som är planerad till oktober kommer ombud besluta om ST ska byta namn till Fackförbundet Sterka. Eftersom den juridiska processen för varumärkesskydd är lång så har förbundsstyrelsen tagit fram en logotyp i förväg om en majoritet beslutar för ett namnbyte.

Om logotypen

Även om logotypen är relativt avskalad så finns en tydlig tanke bakom utformningen. ST i början av namnet visar på förbundets historia och identitet som vi tar med oss och bygger vidare på.

”Pricken” i mitten av bokstaven ”E” symboliserar medlemmarna som förbundet arbetar för, och medborgarna som STs medlemmar arbetar för. De två strecken i sin tur symboliserar förbundet och samhället. Prickens placering visar att vi sätter medlemmen och medborgaren i centrum. 

Själva ordet ”Fackförbundet” står under Sterka för att visa på att det är organisationens fundament. Vi är och kommer alltid vara ett fackförbund.

Varför visar vi logotypen redan nu?

Om förbundet beslutar att vi ska byta namn måste vi vara förberedda. När vi började se över behovet att byta namn har vi valt att ha en så öppen process som möjligt. För att följa den riktlinjen väljer vi också att visa upp logotypen.

Förbundsstyrelsen vill därför att medlemmar och förtroendevalda ska känna till både namn och logotyp före extrakongressen.

När och hur tas beslutet?

Förbundsstyrelsen planerar att kalla till extrakongress i samband med ordförandekonferensen 24-25 oktober. För att ett beslutet om förbundsnamn ska antas krävs 2/3 majoritet. 

Följ processen om eventuellt nytt förbundsnamn på framtidensST.se. Du kan även skicka dina tankar och frågor till framtid@st.org eller ringa ST Direkt på 0771-555 444.