Vad är kollektivavtalet värt för dig?

Visste du att det inte finns någon lagstadgad minimilön i Sverige? Istället är det kollektivavtalet som reglerar lönen. Kollektivavtalet förbättrar också en rad andra lagstadgade förmåner, såsom semester, övertidsersättning och mycket mer. Här kan du läsa exempel på vad kollektivavtalet är värt för olika personer.

När du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal finns ett bra avtal för dig vad gäller lön, anställningsform, arbetstid, semester och mycket annat. Du ligger rätt från början, sedan kan du eller din lokala fackklubb förhandla fram bättre villkor. Kollektivavtal ger garantier och trygghet utöver ditt eget anställningsavtal.

Björn Sundgren, 52
”Mitt kollektivavtal är värt 86 437 kronor per år när jag räknar med allt som ingår.”
Björn Sundgren, 52,
Tågmästare

Så räknade vi ut värdet på Björns kollektivavtal

Värdet blir 86 437 kronor per år när vi räknar på löneökning, arbetstidsförkortning, övertidsersättning, semester och friskvård. Utöver det tillkommer stora individuella värden!

Hannah Barrera, 29
”Mitt kollektivavtal är värt 68 853 kronor per år när jag räknar med allt som ingår.”
Hannah Barrera, 29,
Kommunikatör

Så räknade vi ut värdet på Hannahs kollektivavtal

Värdet blir 68 853 kronor per år när vi räknar på löneökning, arbetstidsförkortning, övertidsersättning, semester och friskvård. Utöver det tillkommer stora individuella värden!

Eva Christiansson, 46
”Mitt kollektivavtal är värt 138 277 kronor per år när jag räknar med allt som ingår.”
Eva Christiansson, 46,
Chef

Så räknade vi ut värdet på Evas kollektivavtal

Värdet blir 138 277 kronor per år när vi räknar på löneökning, arbetstidsförkortning, övertidsersättning, semester och friskvård. Utöver det tillkommer stora individuella värden!

Anders Sundén, 31
”Mitt kollektivavtal är värt 60 736 kronor per år när jag räknar med allt som ingår.”
Anders Sundén, 31,
Doktorandanställning

Så räknade vi ut värdet på Anders kollektivavtal

Värdet blir 60 736 kronor per år när vi räknar på löneökning, arbetstidsförkortning, övertidsersättning, semester och friskvård. Utöver det tillkommer stora individuella värden!