Information om deltidssjukskrivning

Vad gäller för medlemmar som varit deltidssjukskrivna i mer än 180 dagar och som under semesteråret varit heltidssjukskrivna under en period och får krav från arbetsgivaren att återbetala för mycket uttagen semester?

Så fungerar semesteråret

Semesteråret är från januari till december. Intjänandeåret för semester och uttagsåret för semester sammanfaller och det innebär att en medlem från och med den 1 januari har rätt till både ett visst antal semesterdagar och semesterlön när du har semester. En anställd som arbetar hela året tjänar alltså in sin semesterlön.

När en medlem varit deltidssjukskriven mer än 180 dagar så baseras semesterlönen på den tid medlemmen arbetar. Exempelvis 75 procent av en heltidslön om sjukskrivningen är på 25 procent.

Vad händer om en medlem blir heltidssjukskriven under en period under semesteråret?

Om medlemmen blir heltidssjukskriven under semesteråret så kan det inträffa att arbetsgivaren tycker att för mycket semesterlön har betalats ut. Kanske formulerar arbetsgivaren det så att medlemmen har fått för mycket semester.

Bestämmelser om avdrag är inte tillämpligt

I Villkorsavtalet finns det i Kap 5 § 8 en bestämmelse som reglerar avdrag på lönen om man fått ut för mycket semester. Vi menar att den paragrafen inte är tillämplig.

Istället bör reglerna om preliminär lön och kvittning av lön tillämpas.

Reglerna om preliminär lön innebär att arbetsgivaren kan rätta sig själv om det sker i nära tidssamband med löneutbetalningen.

Kvittning

Reglerna om kvittning av lön är komplicerade. Det finns bland annat en regel om god tro. Det man fått i god tro kan inte kvittas, det vill säga krävas tillbaka av arbetsgivaren. Vad som är god tro är också komplicerat men enkelt uttryckt innebär det att om medlemmen till exempel har haft semester och inte planerat att vara heltidssjukskriven efter sommarsemestern så kan det tala för att god tro föreligger. Om medlemmen däremot har varit heltidssjukskriven på våren innan sommarsemestern så kan det tala mot att det föreligger god tro. Om föreligger eller ej måste bedömas från fall till fall.

Om en medlem är drabbad

STs medlemmar kommer få information med uppmaning att om kontakta sin förtroendevald om de fått krav från arbetsgivaren att återbetala för mycket utbetald semesterlön (eller om de kallar det semester) eller om de har justerat preliminärt utbetald lön. Vi rekommenderar att du kontaktar en ombudsman och så får ni tillsammans reda ut vad som gäller i den berörda medlemmens fall.