Gåvobrev

Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren.

Som medlem i ST skriver du ditt gåvobrev kostnadsfritt online hos avtal24 eller för 495 kr tillsammans med en jurist. Är du osäker på vilka avtal just du behöver för att trygga dig och din familj? Som medlem får du även 30 minuter kostnadsfri rådgivning och behovsanalys tillsammans med en av avtal24:s jurister.

Läs mer och boka rådgivning

Gåvor mellan makar - gåvobrev eller bodelningsavtal?

Om du vill ge egendom eller del av egendom till din make eller maka, kan det antingen ske genom ett gåvobrev eller ett bodelningsavtal under pågående äktenskap. Är det bara fråga om en tillgång är det ofta lämpligast och enklast med ett gåvobrev. Om ni däremot ska överlåta flera tillgångar, dela upp lån eller omfördela äganderätt, kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. 

Viktigt att veta är dock att om det finns lån, som ska övertas av din partner, som överstiger 85 procent av tidigare års taxeringsvärde kan stämpelskatt behöva betalas. Ett bodelningsavtal under pågående äktenskap utlöser som huvudregel ingen skatt (undantaget är om det finns uppskovsbelopp). Är du osäker på vad som gäller angående beskattning i just din situation rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket.

Observera att det inte genom ett gåvobrev mellan makar går att bestämma att en gåva ska utgöra enskild egendom, utan detta måste regleras i ett äktenskapsförord. Både gåvobrevet och äktenskapsförordet ska även registreras hos Skatteverket.  

Gåvor inom familjen

Något som är bra att tänka på när du ska ge en gåva till ditt barn eller barnbarn, är att den som huvudregel ses som ett förskott på ditt arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arv i framtiden. Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv, måste du skriva in det i gåvobrevet.

Gåva avseende fastighet

Ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett det är muntligt eller skriftligt. En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare samt uppfyller jordabalkens övriga krav. Annars kan inte mottagaren erhålla lagfart. 

Det är möjligt att i gåvobrevet reglera villkor om att ett visst betalningsansvar för lån ska övergå till mottagaren. Om lånesumman överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde kommer mottagaren att behöva betala stämpelskatt. I det fallet är det ett köpekontrakt och inte gåvobrev som ska upprättas.

Passa på att maximera rotavdraget

Rotavdraget ger dig rätt till 50 procents avdrag på arbetskostnaden vid ombyggnation, tillbyggnation, underhåll och renovering (max 50 000 kronor per person och år).
Vid årsskiftet kommer reglerna dock att ändras. Förändringen består i att endast 30 procent av arbetskostnaden får dras av, men 50 000 kronor per person och kalenderår kommer fortfarande att gälla som maxgräns.   

Något som inte alla vet är att man med ett gåvobrev kan maximera nyttjandet av rotavdraget. Om fastigheten ägs av endast en person, kan man överlåta en del av bostaden på sin partner och därigenom öka rotavdraget med upp till 50 000 kronor per person och år. Det är alltså i detta avseende mer fördelaktigt att vara två, istället för en, ägare av en bostad. För att utnyttja rotavdraget behöver man bo och äga en del av bostaden där arbetet ska utföras. Bostaden kan även vara en fritidsbostad.