Medlemmens pension

Medlemmarna i ST ska ha bra pensioner som går att leva på. Som förtroendevald är det viktigt att du kan stötta och hjälpa medlemmar som har frågor om sin framtida pension.

Någon gång i livet kommer pensionen bli aktuell för medlemmen i ST. Då är din roll som förtroendevald att svara på eventuella frågor eller hänvisa till rätt plats på st.org. Undrar medlemmen hur hens pension kommer att se ut kan du tipsa om Statens tjänstepensionsverk (SPV) eller tjänsten minPension.se

Här hittar du våra sidor om pensioner