Omställning

Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, omlokaliseringar eller andra former av situationer som leder till att personer på din arbetsplats kan tvingas gå eller inte få en förnyad anställning. I juni 2014 tecknade ST två nya avtal för att säkra våra medlemmars trygghet på arbetsmarknaden.

Anställningstrygghet - en av STs viktigaste frågor 

Avtalen kallas Omställningsavtalet och Avtal om lokala omställningsmedel. Tillsammans bildar de en kedja som skyddar en anställd under hela omställningsförloppet och på vägen in i en ny anställning. Båda avtalen gäller för STs medlemmar inom Arbetsgivarverkets område, det vill säga myndigheter, verk, universitet och högskolor och statsunderstödda stiftelser. 

De båda avtalen ersätter dels gamla Trygghetsavtalet, dels Avtalet om aktivt lokalt omställningsarbete. Avtalen innehåller många förmåner, till exempel coachande samtal, personligt stöd och ekonomisk hjälp. Med rätt förståelse för avtalen kan du som förtroendevald ge rätt stöd till medlemmar och driva deras frågor på bästa sätt. 

Vi har försökt sammanfatta avtalen. Du kan läsa om hur avtalen funkar, innehållet i de båda avtalen och hur din avdelning kan jobba med omställning för att anställda på din arbetsplats ska vara trygga i sin anställning. 

Genom att välja olika underrubriker får du veta mer. Tveka inte att kontakta ST om din arbetsplats står inför en förändring. 

Lycka till!