In- och utlåning av personal

Med anledning av det stora flyktingmottagandet kan det förekomma in- och utlåning av personal på vissa myndigheter. STs uppfattning är att utlåning ska ske genom frivilliga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här kan du läsa vårt PM för mer information om vad som gäller.