Frågor och svar PA16

Sedan 1 januari 2016 har statligt anställda ett nytt pensionsavtal, PA16. Men vad är skillnaden mot det gamla avtalet? Och vilket är bäst? Här hittar du svar på vanliga frågor.

Vad betyder det nya avtalet för STs medlemmar?

PA16 är uppdelad i två delar, avdelning I och avdelning II. Avdelning I gäller för medlemmar födda 1988 och senare och avdelning två gäller för medlemmar födda 1987 och tidigare.

Födda 1987 eller tidigare

Reglerna i det gamla pensionsavtalet PA03 har flyttats över till PA16 avdelning II. Det innebär att medlemmar omfattas av samma regler och förmåner för tjänstepensionen som tidigare. 

Födda 1988 eller senare

Medlemmar födda 1988 eller senare omfattas du av det nya pensionsavtalet PA16, avdelning I.

Avtalet ger bland annat rätt till en löpande pensionspremie på 4,5 procent av lönen. Har medlemmen en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 30 procent av den del av lönen som överstiger denna gräns.

Det nya pensionsavtalet innehåller dessutom en ny pensionsdel, kallad ålderspension flex, som ger ytterligare 1,5 procent av den utbetalda lönen i pensionsinsättning. Ålderspension flex har ingen inkomstgräns utan procentsatsen 1,5 procent gäller för hela lönen.

Vad är skillnaden mellan det gamla pensionsavtalet, PA03, och det nya pensionsavtalet PA16?

Det finns många tekniska skillnader mellan avtalen för de medlemmar som är födda -88 och senare, du kan läsa och jämföra dem här.

De största skillnaderna är:

  • Medlemmar tjänar nu in sin pension under hela anställningstiden upp till LAS-åldern (67 år), även vid sjukdom eller föräldraledighet. Tidigare var lägstaåldern för tjänstepensionen 23 år och 28 år för den som tjänade över 7.5 inkomstbasbelopp (IBB).
  • Delpensionsavtalet finns inte kvar utan ersätts av ålderspension flex.
  • Ålderspension flex är en extra insättning på 1,5 procent utöver den ordinarie avgiften på 4,5 procent. Den extra insättningen kan användas i slutet av yrkeslivet för att gå ner i arbetstid (i samförstånd med arbetsgivaren). Används inte den här möjligheten kan insättningen istället plockas ut i pension. 
  • Hela avtalet är avgiftsbestämt. Det finns inte längre en förmånsbestämd del över 7.5 IBB. 
  • Det blir ingen skillnad i villkoren för medlemmar födda -87 eller tidigare. Det gamla avtalet, PA03, har lyfts in i PA16 avdelning II.

Vilket avtal är bäst?

STs mål i förhandlingarna var att det nya avtalet skulle behålla samma värde som det gamla avtalet. Det har skett förändringar i avtalet, till exempel krävde Arbetsgivarverket att delpensionsavtalet skulle slopas för alla födda -88 och senare. I gengälld vann ST 1,5 procent extra insättning, pensionsinsättning för hela anställningstiden med mera.

Vilket avtal som är värt mest beror på vem man är och vilka förmåner som utnyttjas.

Vad är skillnaden mellan vårt avtal och Saco-S och SEKOs avtal?

Det är ingen skillnad mellan avtalen.

Vad händer med lokala avtal?

En fördel med PA16 är att det kommer vara mindre arbete med att skriva lokala avtal.
Frågan om enskilda överenskommelser framöver träffas direkt mellan chef och medarbetare. Det innebär att det inte längre behövs några lokala kollektivavtal för att reglera enskilda överenskommelser.

På de arbetsplatser som tidigare haft lokala avtal som reglerar pensionsvillkor för alla medlemmar gäller de avtalen inte längre. Avtalen på dessa arbetsplatser behöver återupprättas.

Vad är STs uppfattning om PA16?

Pensionsavtalet som ST har skrivit på är ett av de bästa avtalen på svensk arbetsmarknad. Det ger medlemmarna i ST födda -88 och senare en extra pensionsinsättning på 1,5 procent. Vi har också fått igenom en av våra viktiga frågor kring hur pensionen ska betalas in. Pensionen betalas nu in under hela anställningstiden, även när man är sjuk och föräldraledig (dock ej de 1,5 procenten). Det har stor betydelse för den framtida pensionen.

De här vinsterna, och andra förbättringar, gör att avtalet vi landade är många gånger bättre än Arbetsgivarverkets utgångsbud.

Vad menar ni med "svensk arbetsmarknads bästa pensionsavtal"?

När Arbetsgivarverket sa upp det statliga pensionsavtalet ville de ha ett avtal i linje med övrig arbetsmarknad. Staten har tidigare haft ett pensionsavtal som varit ett av de bästa på svensk arbetsmarknad och i ST var vi måna om att behålla värdet i avtalet för medlemmarna i förbundet och att villkoren inte skulle urholkas.

Det är en av anledningarna till att förhandlingarna drog ut på tiden. ST och Arbetsgivarverket stod långt ifrån varandra när förhandlingarna inleddes men nu när förhandlingarna är klara har staten fortfarande ett av de bästa avtalen på svensk arbetsmarknad.