Värvningsplan

Att vi blir fler medlemmar är en förutsättning för att ha möjlighet att vara med och påverka, på din arbetsplats! Att skapa en värvningsplan är ett sätt för att komma igång med värvningen hos er.

Att skapa en värvningsplan är ett sätt för att lyckas med att öka antalet medlemmar på din arbetsplats. Värvningsplanen ger också en möjlighet för att planera in de aktiviteter ni vill genomföra för potentiella och befintliga medlemmar under året. 

För att komma igång med planen är det bra att känna till vilka faktorer som är grunden till ett bra värvningsarbete:

1. Fokusera på värvningen

Se till att värvningen är en stående punkt vid mötetillfällen. Genom att lyfta frågan, låter man frågan om värvning vara ständigt aktuell och relevant!

2. Synlighet och kommunikation

Skapa en tydlig tanke kring vart och när ni vill synas på arbetsplatsen. Fundera på hur, när och var ni kan kommunicera med såväl befintliga som potentiella medlemmar.

3. Välkomna nyanställda

Att säga hej och välkommen till de nyanställda på er arbetsplats är den viktigaste och ibland det enklaste sättet för att öka antalet medlemmar. Bevisat att ju tidigare man ställer frågan, desto bätte!

Glöm inte att ställa frågan: "Vill du bli medlem?"

4. Orka hålla i

Resultat kan ta tid. Att öka antalet medlemmar är ett långsiktigt arbete och det är därför viktigt att orka och vilja hålla i. Genom att arrangera återkommande aktiviteter, stående aktiviteter eller upprepat bjuda in till möten så kommer antalet medlemmar att öka, låt resultatet få ta tid.

Behöver ni hjälp?

Vill du ha stöd och hjälp för att komma igång med er värvningsplan? Kontakta er avdelningsombudsman på kansliet eller maila varva@st.org.

Kom igång!

Ladda ner värvningsplanen för att komma igång och skapa er värvningsplan.