Värvningsplan

Att göra en plan för era värvningsaktiviteter är ett effektivt sätt, att se till att medlemsvärvningen blir gjord och kan följas upp.

Utan plan - ingen verkstad

Vi rekommenderar att ni i er avdelning, sektion eller klubb gör en plan för kommande år, för att värva medlemmar.

Utan en plan blir det sällan verkstad! De som jobbar med att sätta upp mål och aktiviteter för värvningen lyckas och ökar i medlemsantal.

  • Bestäm också vem som ska göra vad och när, så att det blir av.
  • Följ upp resultatet och ta lärdomar: "Vad kan vi göra ännu bättre nästa gång?"

Vill du ha stöd och hjälp? Kontakta din avdelningsombudsman här eller kansliet på varva@st.org